mindQ  
kelim-shluvim
   
         
       
   
תכנון אסטרטגיכלים שלובים מייעצת לחברות שיווק  במספר תחומים:

- אסטרטגיות של פיתוח ובניית מותגים
- בניית תכניות שיווק
- בניית תכניות טקטיות (פרסום וקידום מכירות)
- ייעוץ ארגוני מההיבט השיווקי (בניית מחלקות שיווק וכח אדם שיווקי)
- הערכות כלכליות והתכנות עסקית לתחומי פעילות שיווקיים
שירותי הייעוץ ניתנים הן על בסיס שוטף והן במסגרת פרוייקטים מוגדרים

חשיבה יצירתית ככלי תכנון אסטרטגי

כחלק מהאני מאמין של חברת כלים שלובים, פיתחה החברה טכניקות ייחודיות של חשיבה יצירתית היוצרות קשר בלתי אמצעי עם הצרכן, יכולת לגעת בחלומות וברגשות שלו, יכולת לחדור אל מעבר להצדקות הרציונליות ולהגיע אל הלא מודע.

טכנקיות אלו משולבות בכל המוצרים של החברה ומעניקות לך הלקוח יתרון משמעותי בהבנת הצרכן על פני מתחריך. בסביבה עסקית תחרותית הבנת הצרכן הנה נדבך חשוב בתהליך קבלת ההחלטות המשמעותיות ביותר ואנו בחברת כלים שלובים נציג בפניך מפה מלאה ורחבה ביותר של תובנות הצרכנים שלך.

כל המוצרים של חברת כלים שלובים עושים שימוש בטכניקות חשיבה יצירתיות שפותחו בחברה.

סדנאות חשיבה יצירתית אסטרטגית

סדנא לבניית ותחזוקת מותגים.
בסדנא זו עובדים מנחי כלים שלובים עם צוות המותג באמצעות סדנאות חשיבה יצירתית לטראלית של De -Bono בכדי ליצר את החומרים מהם נבנה ונתחזק את המותג.

הסדנאות כוללות 6-8 משתתפים ונערכות מחוץ למשרדי החברה בכדי להשיג אוירה משוחררת ויצירתית.
את תוצרי הסדנאות כגון: ההבטחה השיווקית, המיצוב הרגשי, קביעת כללי עשה ואל תעשה בהתנהגות המותג, פיתוח מרכיבי השפה ודימויים תקשורתיים וכו', מעבד צוות כלים שלובים להגדרה מקצועית ומדויקת של מהות המותג.

הטמעה, ליווי ויעוץ אסטרטגי שיווקי

חלק בלתי נפרד מעבודת השיווק הינו הטמעת התוצרים המתקבלים לאחר עבודת התכנון האסטרטגי והמחקרי. 
אנו מספקים שירותי ייעוץ אסטרטגי שיווקי והטמעה של תהליכים אלו על בסיס שעות ייעוץ.