Premium Research Tools
כלים למחקרי עומק - מחקרי עומק איכותניים

מחקרי העומק האיכותניים בנויים על טכניקות פסיכולוגיות קוגניטיביות השלכתיות תוך התמקדות באינטראקציות ייחודיות והעמקה של תהליכי אבחון:

1. סדנאות עומק צרכניות 
סדנאות העומק הנן הרחבה של קבוצות המיקוד הרגילות למשך זמן של 3 שעות המאפשרות הפעלת טכניקות מחקר מתוחכמות יותר וירידה לעומקן של מוטיבציות תפיסות ועמדות בשאלות פסיכו-צרכניות מורכבות .
הסדנאות מונחות ע"י פסיכולוג/ית מנוסה ומשתמשות בטכניקות השאולות מתחומי הפסיכו-דיאגנוסטיקה, האבחון הדידקטי והחשיבה היצירתית.

2. קבוצות מיקוד משפחתיות  
קבוצות המיקוד המשפחתיות חוקרות התנהגות צרכנים המאופיינות באינטראקציה משפחתית משמעותית ומתמקדות בדינאמיקה של החלטות הקניה והתגבשות העמדות המשפחתית.
הקבוצות מתנהלות בסלון המשפחתי בבית המשפחה וכוללות זוג הורים ושניים-שלושה ילדים בגילאים שונים בהתאם לנושא המחקר.

3. קבוצות מיקוד חברתיות 
קבוצות המיקוד החברתיות חוקרות התנהגות צרכנים המאופיינות באינטראקציה של קבוצות חברתיות אשר חבריהן משפיעים הדדית על גיבוש התפיסות והחלטות הקניה ומתמקדות בדינאמיקה החברתית המביאה לגיבוש עמדות אלו.
דוגמאות לקבוצות שכאלו: קבוצות של עובדים ממקום עבודה, קבוצת חברים שמטיילים/מבלים יחד באופן קבוע, שכנים בבניין, חברי מועדון וכו'.

4. ראיונות עומק זוגיים  
ראיונות עומק זוגיים מתמקדות בתהליכי גיבוש עמדות וקבלת החלטות בין בני זוג אשר מהווים יחידת צריכה של המוצר/השירות. זוגות לדוגמא: בעל ואישה, חבר וחברה, שותפים לדירה, שותפים לעסק וכו'.
הדגש בצורת מחקר זו הנו על  המפגש בין המוטיבציות השונות ועל האינטראקציה היוצרת את החלטת הקניה המשותפת.