Premium Research Tools
כלים למחקרי עומק - מחקרי עומק בנקודות מכירה

מחקרי עומק עם קונים בנקודות המכירה הנם ראיונות איכותניים המלווים את הקונה במהלך הקנייה, ומשמשים לאיסוף  מידע מעמיק בעת קבלת ההחלטות בביצוע הקנייה באופן חוויתי.

מחקרי עומק מסוג זה יכולים לשמש ככלי לזיהוי תהליכי קבלת החלטות בעת תקופת קניות משמעותית (בעת חגים/אירועים מיוחדים), בקרב מגזרים שונים כגון מגזר חרדי, ערבי ורוסי וכן עבור רשתות קמעונאיות המעוניינות לבחון את תמהיל הקונים ואופן ביצוע הקניות בחנות.
 

  • מידע לגבי תכנון הקניה
  • מהלך הקנייה בחנות בפועל
  • התנהגות הקונה בסביבות שונות והשפעתן על  העדפותיו
  • מודעות להיצע ולתחרות בתוך הרשת
  • מודעות למבצעים ותכנון קנייה בהתאם
  • זיהוי מקבלי החלטת הקניה בתחומים שונים

 אורך ראיון העומק הנו כשעה בערך במהלך הקנייה ובסיומה, כאשר החוקר מתלווה לקונה לכל אורך ביקורו בנקודת המכירה. כמו כן, ניתן ללוותו בצילום וידאו לצורך ניתוח איכותני מעמיק נוסף.

המבנה הסטנדרטי של מחקר תצפיות כולל:

12 ראיונות עומק ב- 4 נקודות מכירה שונות במשך 3 ימי איסוף נתונים.